मध्य क्षेत्रीय प्रहरी आवाशिय माध्यमिक विद्यालय, गरुडा

विद्यालय भवन

 एस.एल.सि. परीक्षाको नतिजा

  वर्ष  
विद्यार्थी संख्या उत्तीर्ण संख्या श्रेणी कैफियत
२०६६ ४४ ४४ ४४ जना विशिष्ट श्रेणी  
२०६७ ४३ ४३ ३९ जना विशिष्ट श्रेणी र ४ जना प्रथम श्रेणी  
२०६८ ५८ ५८ ५२ जना विशिष्ट श्रेणी र ६ जना प्रथम श्रेणी  
२०६९ ५६ ५६ १७ जना विशिष्ट श्रेणी र ३९ जना प्रथम श्रेणी  
२०७० ८३ ८२ १२ जना विशिष्ट श्रेणी र ७० जना प्रथम श्रेणी १ जना अनुपस्थित
२०७१ ६६ ६६ ४३ जना विशिष्ट श्रेणी र २३ जना प्रथम श्रेणी  
२०७२ ५६ ५६ ८ जना A+, ४७ जना A र १ जना B+  
२०७३ ६७ ६७ ३३ जना A+ र ३४ जना A   

छात्रवृति

  • प्रत्येक कक्षाबाट प्रथम हुने छात्र–१ छात्रा–१ गरी जम्मा २२ जना लाई शिक्षण शुल्क नि:शुल्क 
  • गा.बि.स.जिंगडीयाको सिफारीसमा ५ जना र गा.बि.स.गरुडाका सिफरीसमा ३ जना गरी जम्मा ८ जनालाई शिक्षण शुल्क नि:शुल्क ।
  • बीरगती प्राप्त प्र.क.को सन्तती १ जना लाई सम्पुर्ण शुल्क नि:शुल्क ।

 

शैक्षिक प्रगतिका लागि गरिएका रचनात्मक प्रयासहरु

  • अभिभावक र शिक्षक वीच समन्वय
  • शिक्षा संग सम्बन्धित तालीम तथा सेमिनारमा शिक्षकहरुको सहभागिता