संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय जनकपुर

 

कार्यालय प्रमुख : प्र.ब.उ. सुभाषचन्द्र चौधरी

कार्यालय भवन

संघीय प्रहरी इकाई प्रहरी कार्यालयले हेर्नुपर्ने मातहतमा रहेको कार्यालय

    (क)    जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा
    (ख)    जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी
    (ग)    जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही
    (घ)    जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली
    (ङ)    जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछाप
    (च)    जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा
    (छ)    अंचल सशस्त्र प्रहरी गुल्म जनकपुर
    (ज)    विमान स्थल सुरक्षा गार्ड ।

अंचल प्रहरी कार्यालय रहेको स्थान :    जनकपुर नगरपालिका – ४ (मुरलीचौक)
अंचल प्रहरी कार्यालयको स्थापना मिति :   २०१२ साल
कार्यालयको क्षेत्रफल    : ४–१९–१०–२ (चार बिगहा उन्नाईस कठ्ठा दश धुर, दुई कन्मा)
अंचल भरीको जनसंख्या    : पुरुष – १३०७२९६ महिला – १२८३०१२  जम्मा २५९०३०८
अंचल भरीको नगरपालिका संख्या : १०  (नयाँ घोषणा भएको धनुषाको महेन्द्रनगर, धनुषाधाम, महोत्तरीको गौशाला,      सर्लाहीको  हरिवन, रामेछापको मन्थली)
अंचल भरीको गा.वि.स. संख्या  : ४३०
अंचल भरीको प्रहरी जनशक्ति   : ३६२८ (ट्राफिक ११७ समेत)